Sommeren 2017

– Større kapasitet på slåttearbeidet

– Samlerive for raskere/jevnere fortørking

– Mulighet for syretilsetting